banner
Strona główna » Wiedza, umiejętności » Treści
Kategorii produktów

Perspektywa rozwoju włóknin

- Apr 17, 2018 -

Z punktu widzenia międzynarodowego środowiska wciąż istnieją duże możliwości i możliwości ekspansji na rynku międzynarodowym. Wraz z końcem obowiązywania limitu włókien tekstylnych UE na koniec 2007 r. I końcem limitu włókien tekstylnych w Chinach na koniec 2008 r. Zbliża się chiński okres bez włókien, który odpowiada za ponad 60% światowego rynku wyrobów włókienniczych. , która przyniesie ogromne możliwości dla chińskiego handlu wyrobami włókienniczymi. W ciągu najbliższych kilku lat światowa gospodarka nadal będzie rosła, co będzie sprzyjać wzrostowi handlu międzynarodowego, co przyniesie korzystne międzynarodowe zabezpieczenie rynku dla wzrostu eksportu chińskiej tekstyliów i odzieży.

Z punktu widzenia krajowego otoczenia gospodarczego popyt krajowy stanie się istotną siłą napędową wzrostu przemysłowego. Obecnie około 80% chińskich wyrobów włókienniczych jest konsumowanych w kraju. Przy utrzymującym się i szybkim wzroście krajowej gospodarki stały wzrost dochodów mieszkańców będzie stymulował dalszy rozwój rynku popytu krajowego.